Cliptec RZS857

Chuột không dây

Giá bán lẻ đề nghị: Call

- CLiPtec 1000 / 1200 (default) / 1600dpi 2.4GHz Wireless Optical Mouse
- 1 x pin AA  
- Tiết kiệm Pin (ở trang thái "sleep" khi không hoạt động)
- Phạm vi sử dụng: 8 - 10m
- 3 màu: Black / Grey / Maroon

Sản phẩm cùng loại

Cliptec

Cliptec RZS854

Chuột không dây
Cliptec

Cliptec RZS842

Chuột không dây
Cliptec

Cliptec RZS611

Chuột không dây
Cliptec

Cliptec RZS849

Chuột không dây
Cliptec

Cliptec RZS846

Chuột không dây