Cliptec BMH529

Tai nghe có dây

Giá bán lẻ đề nghị: Call

- PCWAVE Dynamic Stereo Multimedia Headset
- 2 x 3.5mm audio jack và microphone
- Chiều dài dây: 1.5m

Sản phẩm cùng loại

Cliptec

Cliptec BGH661

Tai nghe có dây
Cliptec

Cliptec BMH519

Tai nghe có dây
Cliptec

Cliptec BMH836

Tai nghe có dây
Cliptec

Cliptec BMH835

Tai nghe có dây
Cliptec

Cliptec BMH699

Tai nghe có dây
first 1 2