Cownman 0580

kéo cắt cây 0580

Giá bán lẻ đề nghị: call

Kéo Cắt cây
- Cắt đường kính cây tối đa 10mm   
- Cắt đường kính của cây tối đa 20mm  

Sản phẩm cùng loại