Crownman 0183

Mũi khoan Búa

Giá bán lẻ đề nghị: Call

- Mũi khoan 6mm, dài 110mm.
- Mũi khoan 6mm, dài 160mm.
- Mũi khoan 8mm, dài 110mm.
- Mũi khoan 8mm, dài 210mm.
- Mũi khoan 10mm, dài 110mm.
- Mũi khoan 10mm, dài  210mm.
- Mũi khoan 12mm, dài  16mm.
- Mũi khoan 12mm, dài  210mm.

Sản phẩm cùng loại

first 1 2