Crownman 0200085

dao rọc giấy 0200085

Giá bán lẻ đề nghị: call

Dao rọc giấy
Kích thước : 18mm

Sản phẩm cùng loại

Cownman

Cownman 0201001

Lưỡi dao rọc giấy
Crownman

Crownman 0201102

Lưỡi dao rọc giấy