Crownman 0937012

Thước đo độ phẳng 0937012

Giá bán lẻ đề nghị: call

Thước đo độ phẳng
Chiều dài 300mm  
Đo độ bằng mặt bàn , ghé , dùng để cân bằng chuẩn

Sản phẩm cùng loại