Cownman 0564306

kiềm Tuốt và Cắt dây

Giá bán lẻ đề nghị: call

Kềm Tuốt và Cắt dây
Kích thước 6'' (165mm)
Tuốt dây lõi từ 0.6mm/ 0.8mm/ 1.0mm/ 1.3mm/ 1.6mm/ 2.0mm/ 2.6mm

Sản phẩm cùng loại

first 1 2