Crownman 0564319

Kiềm tuốc dây điện 0564319

Giá bán lẻ đề nghị: call

Kềm Tuốt và Cắt dây
Kích thước 8.5'' (215mm)
Tuốt dây lõi có tiết diện 0.2mm2/ 0.5mm2/ 1.0mm2/ 1.5mm2/ 2.5mm2/ 4.0mm2/ 6.0mm2