Crownman 1730001

Đồng hò đo điện vạn năng

Giá bán lẻ đề nghị: call

Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số LCD
- Đo DC : 0,2V - 2V - 20V - 200V - 600V (sai số 0,5%)
- Đo AC: 200V - 600V ( sai số 0,5%)
- Đo Ampe: 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA, 10A.
- Đo Ω: 200Ω, 2000Ω, 20kΩ, 200kΩ, 2000kΩ.
- Tiêu chuẩn: CAT II 600V
- Nguồn cấp: Pin 9v x1

Sản phẩm cùng loại

Crownman

Crownman 1730051

Đồng hồ đo điện