Crownman 1730051

đồng hồ đo điện

Giá bán lẻ đề nghị: call

Đồng hồ đo điện vạn năng hiển thị số LCD
- Đo DC :đến 1000V(sai số 0,5%)
- Đo AC: đến 750V ( sai số 0,5%)
- Đo Ampe:  20/1000A.
- Đo Ω:Đến 200KΩ.
- Tiêu chuẩn: CAT II 600V
- Nguồn cấp: Pin 9v x1

Sản phẩm cùng loại

Crownman

Crownman 1730001

Đồng hồ đo điện