Crownman 12138

cọ quét sơn 12138

Giá bán lẻ đề nghị: call

Cọ Quét Sơn: 
- 1213820 chiều rộng cọ 50mm 
- 1213825 chiều rộng cọ 63mm     
- 1213830 chiều rộng cọ 75mm
- 1213840 chiều rộng cọ 100mm

Sản phẩm cùng loại

Crownman

Crownman 12137

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 1213720

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 12000

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 1200117

dụng cụ xây dựng