Crownman 12137

cọ quét sơn 12137

Giá bán lẻ đề nghị: call

Cọ Quét Sơn :
- 1213720 chiều rộng cọ 50mm
- 1213725 chiều rộng cọ 63mm             
- 1213730 chiều rộng cọ 75mm

Sản phẩm cùng loại

Crownman

Crownman 12138

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 1213720

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 12000

dụng cụ xây dựng
Crownman

Crownman 1200117

dụng cụ xây dựng